Zorg voor veiligheid voor je medewerkers

Als je een eigen bedrijf hebt waar meerdere mensen werken dan heb je vast wel eens nagedacht over de veiligheid van je medewerkers. Als werkgever ben je er tenslotte verantwoordelijk voor dat je werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Een ongeluk zit in een klein hoekje en er kan altijd wel iets onverwachts gebeuren. Als dat het geval is zou het natuurlijk heel handig zijn als er iemand in de buurt is die weet hoe er gehandeld moet worden. Bovendien is in de Arbowet vastgelegd dat jij als werkgever bepaalde maatregelen moet treffen om die veilige werkomgeving te creëren. Een van de maatregelen is dat een deel van je medewerkers een veiligheidstraining krijgt. Dat wordt ook wel BHV cursus genoemd. Deze afkorting staat voor Bedrijfshulpverlening.\r\n\r\n \r\n\r\nWat leer je op een veiligheidstraining?\r\n\r\nEen betrouwbaar bedrijf waar je terecht kan voor alles wat met veiligheid en werk te maken heeft is G4S. G4S kan je adviseren over de veiligheid over de werkplek. Bovendien regelt G4S veiligheidstrainingen. Zo wordt je personeel goed opgeleid wat betreft de veiligheid en is er altijd wel iemand op de werkplek aanwezig die weet wat er gedaan moet worden in een noodsituaties. Een BHV cursus van G4S houdt in dat je medewerkers gedurende 2 dagen opgeleid worden tot gecertificeerd BHV’er. De BHV’ers kunnen dan inspringen wanneer er een noodsituatie optreedt op de werkplek. Zo kunnen ze kleine branden blussen, helpen ze een pand te ontruimen als dat nodig is, kunnen ze eventueel levensreddende handelingen verrichten totdat de ambulance is gearriveerd. Ze zijn bovendien het aanspreekpunt voor de professionele hulpdiensten. Het BHV certificaat is 2 jaar geldig. Als het verlopen is moet de BHV’er op herhalingscursus om zijn kennis op peil te houden. Met een goed opgeleide BHV’er in het pand voelen jij en je medewerkers zich veilig op het werk.\r\n\r\n